BLIKveld 3D Project 1

‘Platbodem’ 2017 door Kees Bierman

MIKC/Perron1 presenteert haar nieuwe project ‘BLIKveld 3D ‘een ruimtelijke kijk op onze geschiedenis'

In de periode 3 Juli 2017 - 30 april 2018 zullen in totaal 7 kunsthistorische projecten gerealiseerd worden. Thema's hierbij zijn archeologie, immaterieel erfgoed, archeologie, erfgoed, streekcultuur en streektaal. Samen vormen ze 'Het verhaal van Overijssel’ Vanuit Perron1 worden de projecten gecoördineerd en is er inzage in de komende kunstwerken en onderzoeken.

Platbodem’ van Kees Bierman te bezichtigen tot April 2018
Het eerste project is 3 juli 2017 gerealiseerd op de historische havenplek van Hotel Carelshaven.
De landelijk bekende kunstenaar Kees Bierman heeft de geschiedenis en archeologie van de verdwenen haven in kaart gebracht en een reconstructie gemaakt dmv. van een fictieve archeologisch opgraving. ‘Platbodem’ is de titel van het kunsthistorisch werk en gesitueerd aan de kade op de plek van de nu gedempte haven. Op deze wijze wil hij de 'Haven van Carel’ weer onder de aandacht brengen en mensen interesseren voor de geschiedenis van Overijssel.

Toelichting: De Twinkelervaart werd in 1771 gegraven door Carel George van Opdam, eigenaar van de nabij gelegen
Twickel Havezate ter bevordering van de handel en de nijverheid in Twente
. Aan het begin van de vaart liet hij bij een kleine haven aanleggen en daarbij een herberg bouwen. Na het midden van de negentiende eeuw raakte de vaart buiten gebruik.’ Dit ondiepe kanaal tussen Delden en Enter werd bevaren met platbodem schepen de zogenaamde Enterse zompen.
In de buurt van de molen kwam een haven met een hefkraan en er werd een schippersherberg gebouwd. Dit complex kreeg de naam “Carelshaven'. De haven is nu verdwenen maar de schippersherberg
is uitgegroeid tot Landgoed Hotel
en Restaurant ‘Carelshaven’.

Foto ‘Platbodem’ Locatie: Hotel Restaurant Carelshaven Hengelosestraat 30 Delden