Ivbm Corona en de geldende regels OMT: 1.5. m  handhaving en ventilatie aanpassing!
Op afspraak beperkt bezoek mogelijk T.0614268299
Emma Art loopt van 12 Augustus - 20 september Locatie:  de Emmaweg in Hengelo waar 'Kunst en History’
van meer dan 14 kunstenaars te zien, te ondergaan en te beleven zijn.
In snelle wisseling zullen doorlopend installaties in 2 leegstaande pandjes op nr. 9 en nr. 11 te zien zijn.
Korte acties en verrassende (on)opvallende ingrepen in de straat vragen de aandacht.
 
12 Augustus 
Start met geluidsproject van Melanie Windle die een installatie van ballonnen met 2 meter doorsnee
als speakers laat fungeren en een kinetische installatie van Jaqueline Bardelmeijer (resp.nr 9 en nr. 11)
verder  'Buro Urban Living' zal de straatbewoners om ideëen vragen voor de toekomst van de straat.
 
Op 27 augustus locatie nr. 11 is het mogelijk kunst te laten taxeren en te ruilen voor een ander kunstwerk. 
'The Art Value Store” een origineel en interessant concept van MIKC/Swop projects gaat in werking!!!
29 Augustus in Emma ’s eetcafé ' het exchange restaurant ‘ vanaf 17.00 uur Opgeven: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nadere info volgt.
Verder te zien nachtprojectie op de straat, Historisch cryptogram op de stoep,  installaties in 2 leegstaande panden, 
vanaf 29 Augustus Installatie in Emma’s eetcafe en Historie bij Radio Redemeijer en Antiek Röring nr.1
 
Kunst, historie en sociale design .
Het project “EMMA Art’ staat voor ontmoeting, beleving, herkenning en saamhorigheid
Actuele kunst, historie en toekomst wordt verbonden en door kunstenaars gevisualiseerd.
Tijdelijk een straat waar van alles te beleven is en waar met passanten een dialoog wordt aangegaan en bewoners actief betrokken worden.
 
Kunst dichter bij de mensen brengen
‘Kunst moet je niet alleen gaan bekijken in een museum of cultuurhuis. Het moet je overkomen en verwonderen/verbazen. Door kunst in de straat te brengen, wil MIKC kunst en historie 
op een laagdrempelige manier dichter bij de mensen brengen en de vertrouwdheid van de mensen met kunst vergroten. En  zal  het project ook de bewoners dichter bij elkaar brengen.’
 
 
EMMA Art ‘10 kunstenaars brengen kunst in/op de straat. Ieder op zijn eigen wijze. Met o.a. Interviews met bewoners, performance, multi media, fotografie, installaties, lichtbeelden, stop motion films etc. 
De resultaten zijn zichtbaar en voor iedereen toegankelijk Een bijzonder kunstproject in de Emmaweg Hengelo
 
 

BLIKveld 3D Project 1

‘Platbodem’ 2017 door Kees Bierman

MIKC/Perron1 presenteert haar nieuwe project ‘BLIKveld 3D ‘een ruimtelijke kijk op onze geschiedenis'

In de periode 3 Juli 2017 - 30 april 2018 zullen in totaal 7 kunsthistorische projecten gerealiseerd worden. Thema's hierbij zijn archeologie, immaterieel erfgoed, archeologie, erfgoed, streekcultuur en streektaal. Samen vormen ze 'Het verhaal van Overijssel’ Vanuit Perron1 worden de projecten gecoördineerd en is er inzage in de komende kunstwerken en onderzoeken.

Platbodem’ van Kees Bierman te bezichtigen tot April 2018
Het eerste project is 3 juli 2017 gerealiseerd op de historische havenplek van Hotel Carelshaven.
De landelijk bekende kunstenaar Kees Bierman heeft de geschiedenis en archeologie van de verdwenen haven in kaart gebracht en een reconstructie gemaakt dmv. van een fictieve archeologisch opgraving. ‘Platbodem’ is de titel van het kunsthistorisch werk en gesitueerd aan de kade op de plek van de nu gedempte haven. Op deze wijze wil hij de 'Haven van Carel’ weer onder de aandacht brengen en mensen interesseren voor de geschiedenis van Overijssel.

Toelichting: De Twinkelervaart werd in 1771 gegraven door Carel George van Opdam, eigenaar van de nabij gelegen
Twickel Havezate ter bevordering van de handel en de nijverheid in Twente
. Aan het begin van de vaart liet hij bij een kleine haven aanleggen en daarbij een herberg bouwen. Na het midden van de negentiende eeuw raakte de vaart buiten gebruik.’ Dit ondiepe kanaal tussen Delden en Enter werd bevaren met platbodem schepen de zogenaamde Enterse zompen.
In de buurt van de molen kwam een haven met een hefkraan en er werd een schippersherberg gebouwd. Dit complex kreeg de naam “Carelshaven'. De haven is nu verdwenen maar de schippersherberg
is uitgegroeid tot Landgoed Hotel
en Restaurant ‘Carelshaven’.

Foto ‘Platbodem’ Locatie: Hotel Restaurant Carelshaven Hengelosestraat 30 Delden

 

De Schans Van Delden

Beeldende Kunst Project uitgevoerd 9 oktober door Theodora Kotsi  'De Schans Van Delden"
programma Perron1 toen toener toenst

mmv. Twickelcollege Delden, Wouter Borre (foto), Dick Lohuis e.a.

MIKC/Perron1
www.mikc.eu www.perroneen.nl

 

Kunststation Delden/Het-Loket

Projectruimte actuele en vernieuwende beeldende kunst Bezoekadres, Stationsweg 5, Delden Gemeente Hof van Twente

Do you want to be somewhereWim van den Toorn

‘Don’t you want to be Somewhere’ 4 oktober-10 november 2014

Opening 4 oktober 16.00 uur met artist talk, drinks and snacks!

Toelichting

Recentelijk is mijn werk hoofdzakelijk gebaseerd op een reis naar Hong Kong die ik vorig jaar september maakte. De moderniteit, de hoge vorm van organisatie, de grote mensenmassa’s, het gebruik van digitale media in de metro en op straat en het klimaat gaf mij een beeld van waar onze menselijke wereld naartoe kan gaan. Mijn recente werken kunnen worden gezien als een allegorie op de vermenging van de fysieke en digitale ruimte tegen een urbane achtergrond. (UN) REAL WORLD. Via de technologische media lijken we op meerdere plaatsen tegelijk, maar ook nergens meer te zijn. Onze beleving van de realiteit valt uiteen. Mensen die ontsnappen uit de stedelijke dichtheid naar de virtuele ruimte van hun apparaten heeft me geïnspireerd tot het maken van de voortdurende INTERRUPTIONS-serie.

Tentoonstelling

Mijn tentoonstelling KS Delden draait rond de INTERRUPTIONS-serie. De tentoonstelling toont twee schilderijen, Central en Sometime, en een serie kleinere werken. Dit zijn mixed-media werken die hetzelfde motief delen met de schilderijen. Als de tekeningen in een stripverhaal zullen de werken gezamenlijk een narratief creëren en de hierboven beschreven visie communiceren. De tentoonstelling in KS Delden is het eerste sluitende resultaat van mijn huidige werk. Een voormalig stationsgebouw en wachtkamer als de perfecte metafoor voor de titel

‘Don’t you want to be Somewhere’

 www.wimvandentoorn.com

Kunststation/Loket Stationsweg 5 Delden
Openingstijden vr. za. zo. 14.00 -16.30 uur
postadres: Noorderhagen 35 7491 AP Delden Contact:B.Bosch/M.Dickson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.kunststationdelden.nl